Vì sao tỉ lệ sâu răng nhai cao hơn các vị trí khác?

06/06/2019