Khuyến mãi nha khoa răng hàm mặt

ƯU ĐÃI 20% vs 50% các dịch vụ cho 100 Khách Hàng đăng ký đầu tiên (áp dụng đến hết ngày 26/5/2019). Quý khách tham khảo thông tin:

♦ GIẢM 20% CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT

♦ GIẢM 30% NIỀNG RĂNG MẮC CÀI

♦ GIẢM 30% RĂNG SỨ HI-ZIRCONIA

♦ GIẢM 30% RĂNG TOÀN SỨ ZIRCONIA

♦ GIẢM 30% RĂNG TOÀN SỨ EMAX

♦ GIẢM 20% MẶT DÁN SỨ LAMINATE

♦ GIẢM 50% TẨY TRẮNG RĂNG

♦ GIẢM 50% TRÁM RĂNG

♦ GIẢM 50% CẠO VÔI RĂNG

♦ GIẢM 50% RĂNG NANH, RĂNG KHỂNH

♦ GIẢM 50% NHỔ RĂNG KHÔN HT

♦ GIẢM 50% NHỔ RĂNG KHÔN HD

Chương trình khuyến mãi nha khoa đông nam

DỊCH VỤ% GIẢMCHI PHÍ
1. CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT -20%28.200.000 VNĐ
22.560.000 VNĐ
2. NIỀNG RĂNG MẮC CÀI-30%25.000.000 VNĐ
17.500.000 VNĐ
3. RĂNG SỨ  CAO CẤP HI-ZIRCONIA-30%7.000.000 VNĐ
4.900.000 VNĐ
4. RĂNG TOÀN SỨ ZIRCONIA-30%6.000.000 VNĐ
4.200.000 VNĐ
5. RĂNG TOÀN SỨ EMAX-30%4.000.000 VNĐ
2.800.000 VNĐ
6. MẶT DÁN SỨ LAMINATE20%5.000.000 VNĐ
4.000.000 VNĐ
7. TẨY TRẮNG RĂNG-50%2.500.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ
8. TRÁM RĂNG-50%400.000 VNĐ
200.000 VNĐ
9. CẠO VÔI RĂNG-50%400.000 VNĐ
200.000 VNĐ
10. ĐẮP RĂNG NANH, RĂNG KHỂNH-50%1.000.000 VNĐ
500.000 VNĐ
11. NHỔ RĂNG KHÔN HÀM TRÊN-50%1.500.000 VNĐ
750.000 VNĐ
12. NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI -50%2.500.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ

Bọc răng sứ tại nha khoa đông nam
Trang thiết bị cơ sở vật chất tại nha khoa Đông Nam
Trang thiết bị cơ sở vật chất tại nha khoa Đông Nam

Hot nha khoa Đông NamƯU ĐÃI CÁC DỊCH VỤHot nha khoa Đông Nam

cấy ghép implant tại nha khoa đông nam

Cấy Ghép Implant

28.200.000 VNĐ 

Click vào bên dưới để chọn

22.560.000 VNĐ Đăng Ký
bọc răng toàn sứ hi-zirconia

Răng Toàn Sứ

4.000.000 VNĐ

Click vào bên dưới để chọn

2.800.000 VNĐ Đăng Ký
Chỉnh nha niềng răng tại nha khoa đông nam

Chỉnh nha niềng răng

25.000.000 VNĐ

Click vào bên dưới để chọn

17.500.000 VNĐ Đăng Ký
Khuyến mãi mặt dán sứ laminate

Dán Sứ Laminate

5.000.000 VNĐ

Click vào bên dưới để chọn

4.000.000 VNĐ Đăng Ký
khuyến mãi tẩy trắng răng

Tẩy Trắng Răng

2.500.000 VNĐ

Click vào bên dưới để chọn

1.250.000 VNĐ Đăng Ký
khuyến mãi trám răng

Trám răng

400.000 VNĐ

Click vào bên dưới để chọn

200.000 VNĐ Đăng Ký
Khuyến mãi mặt dán sứ laminate

Cạo Vôi Răng

400.000 VNĐ

Click vào bên dưới để chọn

200.000 VNĐ Đăng Ký
khuyến mãi răng nanh răng khểnh

Răng Nanh – Răng Khểnh

1.000.000 VNĐ

Click vào bên dưới để chọn

500.000 VNĐ Đăng Ký
Logo

Nhổ răng

1.500.000 VNĐ

Click vào bên dưới để chọn

750.000 VNĐ Đăng Ký

 

tại sao chọn nha khoa đông nam

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI