Trịnh Văn Thu

khách hàng nhận sét về nha khoa Đông Nam 4

khách hàng nhận sét về nha khoa Đông Nam 3

Ngày 24/12/2014

Tôi có mấy lời cảm ơn bác sỹ nha khoa Đông Nam!

Và các cô , câu giúp người!…

Tôi đi 2 chỗ đều từ chối…

Lẽ tất nhiên tôi phải trả tiền thuốc tiền công.

Nhưng đến bác sỹ Đông Nam

Ân cần giúp đỡ

Thật là thầy thuốc giỏi như mẹ hiền…

Thương yêu nhau tình cảm đậm đà

Nhớ nhau nhìn giải sơn hà thấy nhau

Người trồng cây hạnh để chơi

Ta trồng cây được  để đời mai sau

Khen ai trồng được cây hồng

Thơm hoa thơm lá, thơm nồng quả ngon.

Cha mẹ để lại gia tài cho con

Không vàng, không bạc, không lầu son

Để nhân để đức trong thiên hạ

Mãi mãi mai sau tiếng vẫn còn

Chải bao gió giập sóng vùi

Tâm hồn tôi vẫn tình đời thiết tha

Đời tôi không cửa không nhà

Tâm hồn tôi vẫn thiết tha yêu đời…

Lần nữa cảm ơn bác sỹ và các cô, câu rất kính mến!…

    Ông già 80 tuổi           

Trịnh văn Thu            

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI