Đặt Lịch Khám

Thời Gian Làm Việc Các Ngày Trong Tuần

Monday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
4 h. 53 min.
to closing
Tuesday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
4 h. 53 min.
to closing
Wednesday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
4 h. 53 min.
to closing
Thursday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
4 h. 53 min.
to closing
Friday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
4 h. 53 min.
to closing
Saturday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
4 h. 53 min.
to closing
Sunday
8.00am - 4.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
0 h. 53 min.
to closing
Ngày 08/01/2017 Nha Khoa Đông Nam đạt chứng nhận "DỊCH VỤ HOÀN HẢO" do cơ quan trung ương hội Sở Hữu Trí Tuệ & Sáng Tạo cấp