PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN Y TẾ

SỞ Y TẾ TPHCM

NHA KHOA ĐÔNG NAM

(*) Phiếu khai báo thông tin y tế chỉ có giá trị trong vòng 24 giờ
(*) Cảnh báo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam, có thể bị xử lý hình sự!


Tôi xin cam đoan những thông tin khai báo dưới đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của phiếu khai báo y tế này.Ho - đau họngSốtKhó thở - tức ngựcCác biểu hiện: Đau mỏi người. gai rét. đau họngGiảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giácKhông có triệu chứng


Không


Không


Không

Không

Incon facebook
Incon facebook
-->